|     32-33 zenbakiak, 1934ko abuztua-iraila [faksimilea PDF formatuan]

aurrekoa | hurrengoa

 

MIRENTXU

 

BI EKITALDIKO ERESANTZERKIA

 

Alfredo Etxabe'k sortu ta, gazteleraz,
Federiko Romero ta Guillermo Fernandez Sahw'ek eratua.
Zubimendi'tar Joseba'ren euskell izkia.

 

GURIDI'tar JOSU'k

ereskidetua

 

 

ANTZEZ-LAGUNAK:

        MIRENTXU

        PRESEN

        MANU, Mirentxu'ren aita

        ERMUNDA

        TXANTON

        JOXEPATXO, neska

        BIXENTE, mutiltxoa

        TODOR, mutiltxoa

        Umetxo bat

        Artzai bat

        Baserritarrak, artzaiak, egurgilleak ta aurrak.

 

        Bizkai'ko erritxo batean.

 

        OARRA: Lan onen euskeratzea, zintzoki, gazteleraz idatzita zegoanaren neurritik egin det.

        Batez ere itz neurtuetan. Eresiari dagokion aña izkiñekin egin bear ba, ta, askotan antzemango diozu, irakurle, neurtitzetan izkiñak bear baña urriago edo gañezka dabiltzala.

        Onela eskatu ziran eresiaren egilleak, eta onela egiten det.

        Azketsi ba, ta lantxo onen irakurtzeak, aldi atsegin bat eman dezaizula.

Zubimendi'tar Joseba

 

aurrekoa | hurrengoa