|     26 zenbakia, 1934ko otsailla [faksimilea PDF formatuan]

aurrekoa | hurrengoa

 

ITURRIAN

 

EMAKUMEZKOENTZAKO BAKARRIK
EGINDAKO ANTZERKIA

 

BI EKITALDITAN

 

Amonarriz'tar Ander'ek

 

1933'ko Antzerti'ren batzaldian
bigarren saria irabazitako Antzerkia

 

 

ANTZEZLARIAK:

 

Lenbiziko zatian azaltzen dira:

        DOñA GUMERTSINDA: Etxekoandre aberatsa.

        PANTXIKIñAXI: Langille baten emaztea.

        KATALIN: Langille baten emaztea.

        JOXEPA: Etxe aberatseko neskamea.

        EUSEBITXO: Neskatil bat, Katalin'en alaba.

        PELIPATXO: Neskatil bat, Pantxikiñaxi'ren alaba.

 

Bigarrengo zatian azaltzen dira:

        Lengo DOñA GUMERSINDA, PANTXIKIñAXI, KATALIN ta JOXEPA.

        BENITA: Doña Gumertsinda'rea neskamea.

        TERESA eta KLARA: Beltzez jantzitako bi emakume zar, mantillatxuakin.

        DOñA MAMERTA eta SEñORITA SERAPIA: Ama-alaba apañak.

        PEPI: Eguneroko saltzallea.

        Ta bi emakume zar, beltzez jantziak, beren mantillakin.

 

aurrekoa | hurrengoa