|     34-35-36 zenbakiak, 1934ko urria-azaroa-abendua [faksimilea PDF formatuan]

aurrekoa | hurrengoa

 

Mujika'tar Tene

 

GOGO-OÑAZEAK

 

IRU EKITALDIDUN ANTZERKIA

 

 

ANTZEZ-NOTIÑAK:

 

        ANA JOXEPA «XALXAPE»: 60 urte (Atso erriti txukun atsegiña).

        ANDER: 27 urte (Ana Joxepa'ren semea.)

        LIZARBE'TAR ANDONI: 30 urte (Jaun gazte lerdena).

        ANTXETA'TAR ENDIKA: 65 urte (Jaun aberats aundikia).

        TERESE ANDEREA: 55 urte (Antxeta jaunaren emaztea).

        ELIXABETE: 22 urte (Aben illoba, maitagarria).

        TXOMIN: 40 urte (Ostalari baretsu ta astiduna).

        KARMELE: 35 urte (Txomin'en emaztea).

        SOLOETA JAUNA: 50 urte (Txomin'en bezeroa. Aberats-ondatu antzekoa).

        TXIMUTX: 50 urte (Txomin'en bezeroa. Alper, arlote narrax-antza)

        PIKUTEGI: 28 urte (Txomin'en bezeroa. Langilea.)

        AZPEITI: 24 urte (Txomin'en bezeroa.)

        MARIXABEL: 30 urte (Txomin'en bezeroa. Andre itz-jarioa.)

        PEPITATXO: 10 urte (Neska-koxkor lotsagebea).

        NESKAME BAT: 20 urte

        TXOMIN'EN BESTE BEZEROAK.

        ORAINGO ALDIA.

 

aurrekoa | hurrengoa