|     47-48 zenbakiak, 1935eko azaroa-abendua [faksimilea PDF formatuan]

aurrekoa | hurrengoa

 

Karraskedo Olarra'tar Iakinda

 

GARO-USAINA

 

(IRU EKITALDITAN)

 

Domingo Agirre apaizak egindako

«GAROA» irakurgaiatik artuta
osatutako antzerkia.

 

 

BANAKETA:

        JOANES: Artzai zarra, baña lenengo ekitaldian sendoa.

        ANA JOXEPA: Joanes'en emaztea.

        JOXE: Semetzako morroi gaztea.

        MALEN: Illoba gaztea.

        PAULA: Illoba gaztea.

        MARI BATISTA: Ana Joxepa'ren kidakoa.

        AUSTIN: Joanes'en kidakoa.

        JOXERRAMUN: Etxera ezkondutako seme zarrena.

        KATALIN: Joxerramun'en emaztea.

        MOXOLO: Kaletar dirudun gazte arroa.

        PATXIKU: Arakiña, gizaseme apustu zalea.

        MARTIN: Kaletarkeriak jotako illoba gaztea.

        PELLO ODOLKI: Kaletar gazte kirtena.

        INAZIO MARI: Bigarren semea, ezkondua, apustularia.

        PATXI: Irugarren semea, mutilzarra.

        MANUEL: Illoba gaztea.

        TOMAX: Ilobatxoa.

        BASERRITARRAK.

 

aurrekoa | hurrengoa